Prodej, Ostatní, Ostrava

Nemovitost je k prodeji za: 1

V zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
mesto Liptovský Mikuláš

zverejňuje zámer odpredať
obchodnou verejnou súťažou

nehnuteľnosť - pozemok parc.č. KN-C 1333/4 ostatné plochy o výmere 8 711 m2 podľa geometrického plánu č. 44026595-64/2020, nachádzajúci sa v priemyselnej zóne v k. ú. Okoličné, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľnosť je 304 885,- eur.

Bližšie informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie majetkovoprávne, na 2. poschodí č. dv. 204, tel.č. 42144/5565241, e-mail: sona.lakotova@mikulas.sk. Celé znenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke města http://www.mikulas.sk.

Kontaktní údaje

Jméno:Eva Popročová
Telefon:421445565246
E-mail:e.poprocova@mikulas.sk
WWW stránky:http://www.mikulas.sk
Město:Ostrava
Adresa:Celá ČR
Vloženo:7.07.2020

Copyright (c) 2010 Realitářka.cz: Inzerce realit zdarma, Trh půjček, Zásady ochrany osobních údajů